Select your language

Angsten kunnen al worden getriggerd door iets eenvoudigs als een geluid, waarbij oude patronen omhoog kunnen komen van blokkades, die je soms al over levens met je meedraagt. Angst kan op de achtergrond een rol spelen, maar angst kan ook je leven beheersen. 

Bijvoorbeeld wanneer je bang bent om je huis te verlaten, de kleding aan te trekken die je graag wilt, te durven spreken in het openbaar, in een auto te stappen, in een vliegtuig of een boot.

Innerlijk kunnen we diepe angsten tegenkomen wanneer we onszelf kwetsbaar durven opstellen. 
Hoe meer we onszelf zijn, hoe meer we ervaren dat 'jezelf zijn' niet gewoon is in deze wereld...

Hoe ga je met angst om? Waarom is het zo moeilijk om angst onder ogen te komen en hoe los je de angst geleidelijk op?

Er zijn meerdere stappen in het proces om met angst om te gaan. Elke stap is op zich vrij eenvoudig. De eerste stap is onder ogen zien waar je angstig voor bent, of voel je je angstig en heeft het geen reden, ook dat is ok. De volgende stap is je focus te verdiepen en je mind naar het punt van eenheid, Licht en liefde te brengen. In deze focus zal het je wellicht niet lukken het moment van eenheid vast te houden, of je geest tot rust te brengen, maar je kunt wel onderzoeken wat je voelt en wat je waarneemt, je kunt je voorstellen dat je je innerlijke ruimte kunt vergroten. Ademhalingsoefeningen kunnen je hierbij helpen. Met je gerichte focus kan een eventuele blokkades in een ademhalingsoefening oplossen, net zolang totdat de ervaring van Licht en liefde sterker op de voorgrond is. Wanneer je beeld helder en open is kan je mentale beeld worden aangepast en afgestemd op een nieuwe toekomst, waardoor je mind als het ware opnieuw wordt geprogrammeerd.

Hoe doe je dat, angst oplossen in je eentje?

Maak een speciaal plekje voor jezelf om te gaan zitten. Je hoeft de angst niet direct te overwinnen, het gevoel om in stilte waar te nemen is al een hele stap.
Voel hoe je lichaam aanwezig is. Ervaar je ademhaling, en luister een paar minuten naar je ademhaling en volg eenvoudig het ritme van je lichaam.

Laat langzaam je gevoel naar voren komen van onzekerheid of angst en ervaar hoe je adem hierop reageert. Je kunt je voorstellen dat je vanaf een afstand naar je lichaam kijkt en de angst waarneemt. Misschien herinner je je waar de angst ooit is begonnen, maar meestal ligt deze herinnering niet aan de oppervlakte en kun je er beter niet naar zoeken. Alleen deze stap van innerlijk onderzoek kan al een enorme overwinning zijn omdat we ons leven lang hebben geleerd om de angst of onzekerheid uit de weg te gaan, en nu gaan we stap voor stap onszelf trainen om het onder ogen te zien, het te doorvoelen en het ruimte te geven. Dat betekent dat je, door de oefening te herhalen, een ruimte en aarding creëert rondom de angst, er ontstaat ruimte om andere keuzes te maken, aspecten van geestbeheersing te leren en het veilige gevoel op de voorgrond te brengen van je eigen ruimte en Licht. Je 'Zijn' het verdiept zich, angst verdwijnt langzaam naar de achtergrond. Als het nodig is, durf je op een dag dieper te gaan, de controle los te laten en de angst steeds van dichterbij helder in de ogen te kijken, de bijgaande emoties te verwerken en deze stap voor stap op te lossen.

Herinneringen kunnen we niet ongedaan maken, wel kunnen we leren om de emoties die ermee gepaard gaan op te lossen en vervolgens onze focus te verleggen naar een hogere frequentie van Licht en Liefde, dat is de grootste bijdrage in ons leven naar vreugde.

Ik ben in mijn leven ook angsten tegengekomen, en telkens opnieuw ben ik erdoorheen gekomen met bovenstaande oefeningen. Sinds 2007 geef ik les aan groepen om mensen te leren hun angsten te overwinnen. Met regelmaat biedt ik een dagdeel of dag aan. Voel je vrij om me ernaar te vragen, of hou de nieuwsbrief in de gaten.

 

Terug naar blog

© Marieke Krista

Angst overwinnen